Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovori
Uporabniški avatar
INOVUP UL
Skrbnik INOVUP
Skrbnik INOVUP
Prispevkov: 14
Pridružen: Ponedeljek 25. Maj 2020, 16:11
Ime: INOVUP
Priimek: Usposabljanja
Visokošolski zavod: Rektorat UL
Kontakt:

Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a INOVUP UL »

Sodelujte v razpravi ob izvajanju usposabljanja Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje? in si oglejte podrobnosti programaNa vrh

Uporabniški avatar
INOVUP UL
Skrbnik INOVUP
Skrbnik INOVUP
Prispevkov: 14
Pridružen: Ponedeljek 25. Maj 2020, 16:11
Ime: INOVUP
Priimek: Usposabljanja
Visokošolski zavod: Rektorat UL
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a INOVUP UL »

Za delavniški del posveta so na voljo tudi krajši opisi.


Judita Peterlin, Ekonomska fakulteta UL
Interaktivna predavanja na Zoomu
V predstavitvi predstavljam izkušnjo s predavanjem managerjem, ki je zaradi zaprtega zračnega prostora in državnih mej v celoti potekal prek spleta. Za potrebe 8 urnih predavanj smo uporabili platformo Zoom. Prvotno zamišljeni enodnevni seminar v fizični obliki, smo razdelili na dva petka, tako da so vmes udeleženci delali vaje, na podlagi interaktivnih predavanj prvega tedna. Na začetku drugega dela seminarja pa smo čas namenili refleksiji izkušenj. Odzivi udeležencev so bili pozitivni, saj so mnogi prvič sodelovali v celoti pri spletnem seminarju. Treba pa je poudariti, da so izrazili tudi potrebo po osebnem druženju in mreženju.

Alenka Lipovec, Pedagoška fakulteta UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Praktično usposabljanje na pedagoških programih in skupna izobraževalna točka Razlagamo.si
Praktično usposabljanje v pedagoških programih se je med delom na daljavo izkazalo kot težje izvedljivo. Običajno šole študentom ponudijo okolje, a šole so se šele uvajale v nov način dela. Zato smo na UM vzpostavili portal Razlagamo.si, ki s spletnimi učilnicami in MS Teams ponudi okolje za nastope, hospitacije mentorjem in kolegom in individualno delo z učenci. Upamo, da bo v prihodnje točka ponujala gradiva za model obrnjene učilnice vsem učiteljem, učencem in staršem.

Maja Cimerman Sitar, Inter-kulturo in Malgorzata Pamula-Behrens, Pedagoška univerza Krakov
Odprti izobraževalni viri kot podpora pri delu na daljavo - primer polski.info.
Odprti izobraževalni viri kot podpora pri delu na daljavo - primer polski.info. V prispevku bi radi delili izkušnje, ki smo jih pridobili v večletnem delu na področju razvijanja portalov za samostojno učenje in sicer na primeru novega portala za učenje poljščine polski.info. Predstavili bomo odprte učne vire kot orodja za vzpostavitev osebnih učnih okolij in podporo pri samostojnem učenju študentov. Na primeru polski.info bomo prikazali uporabljen pristop petih vstopnih točk za spodbujanje jezikovnih kompetenc, ki temelji na Gardnerjevi teoriji mnogoterih inteligentnosti.

Jerneja Pavlin, Pedagoška fakulteta UL
eTwinning pri projektnem učnem delu na pedagoških študijskih programih
eTwinning je skupnost evropskih šol, ki pedagoškim delavcem ponuja spletni portal in tako omogoča povezovanje, sodelovanje, pripravljanje in razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj ipd. Je del programa Erasmus+, tj. programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. V študijskih programih za bodoče učitelje v Sloveniji je eTwinning redko uporabljen, medtem ko ga v slovenskih osnovnih in srednjih šolah učitelji (in učenci/dijaki) dobro poznajo. Visokošolski učitelji na pedagoških študijskih programih lahko preko eTwinning-a poiščejo partnerja za sodelovanje pri eTwinning projektih, ki omogočajo sodelovanje evropskih izobraževanih inštitucij in s tem poglabljanje pedagoških, družbenih, kulturnih, IKT, naravoslovnih ali/in drugih znanj. Na delavnici bo predstavljen eTwinning na splošno, z izpostavljenimi možnostmi uporabe v pedagoških študijskih programih. Sledila bo predstavitev primera že izpeljanega eTwinninga projekta z naslovom Science across Europe, kjer so bodoči učitelji razrednega pouka od februarja do aprila 2020 v sodelovanju s študenti dveh tujih inštitucij na izbranih naravoslovnih tematikah, ki so vključevale geografsko komponento, načrtovali in izvedli projektno delo.

Boštjan Kuzman, Pedagoška fakulteta UL
Primerjava tehnološko podprtega poučevanja linearne algebre na PEF UL in na University College Dublin
Ob nastopu COVID-19 krize se je v številnih evropskih državah študij iz predavalnic nepričakovano in brez predhodne priprave preselil v spletno okolje. Kot gostujoči predavatelj na University College Dublin sem bil tudi sam prisiljen del pedagoških obveznosti pri predavanjih, vajah in preverjanjih opraviti na daljavo iz Slovenije. Prenos tradicionalnih oblik matematičnih predavanj v spletne konference ali celo videoposnetke precej spremeni naravo predavanj. V prispevku bom primerjal svoje izkušnje s tehnološko podprtim poučevanjem predmetov iz področja linearne algebre na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v preteklem letu s sorodnimi izkušnjami, pridobljenimi med gostovanjem v času krize na Irskem.

Sanja Jedrinović, Pedagoška fakulteta UL in Urška Stanković Elesini, Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Sodelovalno snovalsko razmišljanje na daljavo – nova izkušnja za učitelja in študente
V prispevku bomo predstavili našo izkušnjo z izvajanjem skupinskih projektnih nalog, ki temeljijo na snovalskem razmišljanju ob uporabi IKT. Opisali bomo, kako je spletna učilnica Moodle, v izrednih razmerah postala osrednji prostor informiranja in ocenjevanja, kako je orodje MS Teams postalo središče komuniciranja in interakcij ne le med študenti in učitelji temveč tudi med samimi študenti, in kako smo kljub razmeram uspešno zaključili projektne naloge v obliki virtualne razstave.

Branislav Šmitek, Fakulteta za organizacijske vede UM
Fleksibilni učni itinerariji – izziv ali nadloga projektnega dela
Uporaba fleksibilnih učnih itinerarijev so izziv za izvajalce izobraževanja v današnjih časih. V prispevku bo prikazan eden izmed možnih načinov uporabe sodobne IKT v ta namen. Z uporabo portala za pripravo učnih objektov - Xerte in elektronskega učnega okolja Moodle bo demonstrirana možnost prilagajanja učnih vsebin potrebam posameznega študenta. Izobraževanec si na tak način lahko sam kreira svojo izobraževalno pot skozi izbrano vsebino.

Andreja Špernjak, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Smiselnost izvedbe pedagoške prakse na daljavo
Na pedagoških študijskih programih, je 14-dnevna pedagoška praksa obvezen del študijskega procesa. Študentje programa Predmetni učitelj, modul biologija, Fakultete za naravoslovje in matematiko, UM so letošnjo prakso izvajali na daljavo. V prispevku bodo prestavljene prednosti in slabosti tovrstne izvedbe ter povratna informacija študentov po opravljeni praksi. 

Joca Zurc, Filozofska fakulteta UM
Aktivno samostojno učenje v spletni učilnici Moodle pri predmetih s področja raziskovalne metodologije
Predstavljena bo didaktična uporaba spletne učilnice Moodle pri poučevanju predmetov s področja raziskovalne metodologije v času pandemije COVID-19, in sicer aktivnosti kviz, lekcija, slovar, različni vprašalni ter oddaja naloge s testom plagiatorstva. Med navedenimi je bila študentom najbolj všeč naloga, ki je vključevala več faz priprave, (samo)pregledovanja in sodelovanja med študenti in mentorjem. Zelo zadovoljni so bili tudi s kvizom, ki je temeljil na pristopu didaktične metode igre.
 
 
 
 

Uporabniški avatar
INOVUP UL
Skrbnik INOVUP
Skrbnik INOVUP
Prispevkov: 14
Pridružen: Ponedeljek 25. Maj 2020, 16:11
Ime: INOVUP
Priimek: Usposabljanja
Visokošolski zavod: Rektorat UL
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a INOVUP UL »

Na voljo so prispevki o visokošolski didaktiki.

Učenje in poučevanje v virtualnem učnem okolju – pomen oblikovanja skupnosti in sodelovanja
https://www.sodobna-pedagogika.net/clan ... delovanja/
Marko Radovan and Nina Kristl

Nekatere didaktične značilnosti poučevanja na Univerzi v Mariboru z vidika študentov
https://www.sodobna-pedagogika.net/clan ... studentov/
Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik Krečič and Sabina Ograjšek

Bralne navade v Sloveniji in bralne navade študentov pedagoških programov: je kovačeva kobila bosa?
https://www.sodobna-pedagogika.net/clan ... bila-bosa/
Miha Kovač, Mojca Kovač Šebart, Tadej Vidmar and Jasna Mažgon

Stališča študentov do vprašanj predavateljev v predavalnici
https://www.sodobna-pedagogika.net/clan ... davalnici/
Silva Bratož and Anja Pirih

Vloge učitelja mentorja pri zaključnih delih študentov in pogledi študentov na njegovo mentorsko delo
https://www.sodobna-pedagogika.net/clan ... rsko-delo/
Majda Cencič

Razvoj in validacija lestvice za merjenje medosebnega stika med visokošolskimi učitelji in študenti
https://www.sodobna-pedagogika.net/clan ... -studenti/
Ana Bardorfer and Tina Kavčič

Medosebna usmerjenost, subjektivno psihološko blagostanje in akademski dosežki študentov
https://www.sodobna-pedagogika.net/clan ... studentov/
Sonja Čotar Konrad

Visokošolska didaktika in didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev pri nas dosedanji razvoj, izkušnje in problemi
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaS ... /view/9165
Barica Marentič Požarnik

Spodbujanje aktivnega študija, kot ga zaznavajo študenti
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaS ... /view/9150
Katja Košir, Tina Vršnik Perše, Sabina Ograjšek, Milena Ivanuš Grmek

Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov na UP FAMNIT
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaS ... /view/9162
Živa Fišer, Alenka Baruca Arbeiter

Celostna interpretacija osebnih in spremljevalnih dejavnikov upiranja študentov aktivnemu učenju in strategije poučevanja
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaS ... /view/9163
Concetta Tino

Profesionalni razvoj in pedagoško usposabljanje visokošolskega učitelja
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaS ... /view/9191
Maja Mezgec

Mentorstvo medicinskih sester in njihovi pogledi na učinkovitost prakse univerzitetnih študentov
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaS ... /view/9138
Monika Govekar-Okoliš, Nataša Kermavnar

Spremljanje na delovnem mestu kot učna izkušnja
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revi ... df#page=31
Danijela Makovec

Obrnjeno učenje in poučevanje kot priložnost za inovativno in prožno izvajanje učnih oblik v visokošolskem izobraževanju
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revi ... df#page=51
Romina Plešec Gasparič, Milena Vaenčič Zuljan, Jana Kalin

Koncept in umestitev učnega izida v slovenski visokošolski prostor
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revi ... f#page=111
Klara Skubic Ermenc, Borut Mikulec

Enhancing Self-regulated Learning in Higher Education
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revi ... f#page=135
Barbara Šteh, Marjeta Šarić

Uresničevanje pričakovanj visokošolskih učiteljev in asistentov od usposabljanj v okviru projekta INOVUP
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revi ... f#page=157
Matej Urbančič, Nina Kristl
 

wuzi
Prispevkov: 5426
Pridružen: Četrtek 20. Jul 2023, 05:28
Ime: Mess
Priimek: Messsss
Visokošolski zavod: none
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a wuzi »


wuzi
Prispevkov: 5426
Pridružen: Četrtek 20. Jul 2023, 05:28
Ime: Mess
Priimek: Messsss
Visokošolski zavod: none
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a wuzi »


wuzi
Prispevkov: 5426
Pridružen: Četrtek 20. Jul 2023, 05:28
Ime: Mess
Priimek: Messsss
Visokošolski zavod: none
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a wuzi »


wuzi
Prispevkov: 5426
Pridružen: Četrtek 20. Jul 2023, 05:28
Ime: Mess
Priimek: Messsss
Visokošolski zavod: none
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a wuzi »


wuzi
Prispevkov: 5426
Pridružen: Četrtek 20. Jul 2023, 05:28
Ime: Mess
Priimek: Messsss
Visokošolski zavod: none
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a wuzi »


wuzi
Prispevkov: 5426
Pridružen: Četrtek 20. Jul 2023, 05:28
Ime: Mess
Priimek: Messsss
Visokošolski zavod: none
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a wuzi »


wuzi
Prispevkov: 5426
Pridružen: Četrtek 20. Jul 2023, 05:28
Ime: Mess
Priimek: Messsss
Visokošolski zavod: none
Kontakt:

Re: Posvet: Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?

Odgovor Napisal/-a wuzi »


Odgovori